ChristmasLite

2020

We zijn al bezig met de voorbereidingen voor Kerstavond 2020. Vast staat, dat het een editie zal zijn anders dan alle andere jaren. Toch willen wij graag iets organiseren, binnen de mogelijkheden van de huidige tijd. Zodra er meer bekend is, zullen wij u informeren

2019

Waarschijnlijk heb je daar al meteen een gevoel bij; je kijkt naar iets uit, je hebt iets te verwachten. In de bijbel lezen we ook veel over verwachtingen, op allerlei manieren. En in onze tijd kunnen wij moed putten uit deze verhalen. De tijd naar kerst is een verwachtingsvolle tijd; we kijken uit naar dit feest, een gezellige en warme tijd, maar ook het vieren van de geboorte van Jezus. Wat kan dit voor ons betekenen? Wij hopen ook een verwachting waar te maken en wellicht kunt u/ jij daarin iets betekenen.

De viering vindt op kerstavond 24 december plaats in winkelcentrum Broekerveiling, om 20.00 uur. Deur open om 19.15 uur.

ChristmasLite is een initiatief van de gezamenlijke kerken te Broek op Langedijk.